ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία γεννήσεως:         17 Οκτωβρίου 1949
Τόπος γεννήσεως:                 Αθήνα
Όνομα Πατρός                     Παναγιώτης
Οικογενειακή κατάσταση:       Παντρεμένος
Υπηκοότητα:                        Ελληνική
Εργασιακή κατάσταση:           Συνταξιούχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοε 2004)
E-mail:                                    jorgerouvalis@yahoo.com.mx
Διεύθυνση κατοικίας:               Ηπείρου 8 - 104 33 - Αθήνα
Τηλέφωνο:                            210 8220 344
Ναύπλιο:                               Πολυζωϊδου 8 – 21100 – Ναύπλιο
Τηλέφωνο:                            27520 22544

ΣΠΟΥΔΕΣ
Προπτυχιακές σπουδές
1967-1972 Νομική.
                    (Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή)
1974-1975 Κοινωνιολογία και Πολιτική Οικονομία.
                    (Πανεπιστήμιο Paris-V-Rene Descartes)
Μεταπτυχιακές Σπουδές
1974-1976 Διδακτορικό Ιστορίας.
                    (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris)
1972-1974 Masters Οικονομίας της Ανάπτυξης, Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης.
                    (Université de Paris-III-Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine)
1973-1975 Masters Δημοσίου Διεθνές Δικαίου, Διεθνών Σχέσεων, Δικαίου των Διεθνών και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
                     (Université de Paris-II-Institut des Hautes Etudes Internationales)
1972-1973 Διδακτορικό Δημοσίου Διεθνές Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων.
                    (Université de Paris-II)

Πτυχία
Διδακτορικό (Doctorat de 3e cycle)-Ιστορία-1985.
                        Université de Paris-X
Δίπλωμα του Institut des Hautes Etudes de l’ Amérique Latine 1975.
                         Université de Paris-III Sorbonne Nouvelle.
Δίπλωμα του Institut des Hautes Etudes Internationales 1976.
                        Université de Paris-II
Πτυχίο Νομικής-1972
                        Πανεπιστήμιο Αθηνών
Certificat d’études Supérieures Κοινωνιολογίας 1975
                        Université de Paris-V-René Descartes
Admissible στο Diplôme d’études Supérieures de Droit Public 1973
                        Université de Paris-II

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
- Eιδικός Σύμβουλος – Υπουργείο Εξωτερικών - Γ1 Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων Αποσπασμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ιούνιο 2002 - Μάιο 2004.
- Ειδικός Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Εξωτερικών Αποσπασμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Μαϊο του 2001 – Μάιο 2002.

ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
- Σύμβουλος (Νο 2) στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Βενεζουέλα (Καράκας)
Ιούλιος 1996 – Ιούνιος 2001.
Επιτετραμμένος στις απουσίες του Πρέσβη.
Παρακολούθηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, εμπορικών και πολιτικών υποθέσεων(συντάκτης των μηνιαίων πολιτικών και οικονομικών εκθέσεων), σχέσεις με τα ΜΜΕ και καθήκοντα εκπροσώπησης (διαλέξεις και σεμινάρια σε όλη τη χώρα)
- Κύριος Διοικητικός Υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  Φεβρουάριος 1993 – Ιούλιος 1996
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Εξωτερικών Σχέσεων – Διεύθυνση Ι
Τεχνική Μονάδα για τη Λατινική Αμερική
- Υπεύθυνος Ομάδας για την Οικονομική Συνεργασία
- Διαχείριση περιφερειακών και διμερών προγραμμάτων
- Κύριος Διοικητικός Υπάλληλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΟΚΕ-CES). Πρώτος επιτυχών γενικού διαγωνισμού.
Δεκέμβριος 1988 – Ιανουάριος 1993
Διεύθυνση Α – Τμήμα οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και νομισματικών υποθέσεων
- Διαχείριση του Τμήματος 70 μελών
- Παρακολούθηση φακέλων και διαμόρφωση γνωμοδοτήσεων της ΟΚΕ για τα ως άνω
  θέματα.
- Υπεύθυνος της Υπηρεσίας για δεκατέσσερις μήνες (1989-1990)
- Διαλέξεις σε ομάδες επισκεπτών στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ελληνικά
- Μεταφραστής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτος επιτυχών γενικού διαγωνισμού
Απρίλιος 1987 – Νοέμβριος 1988
Τμήμα Ελληνικής Μετάφρασης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Μετάφρασης, σεμινάριο μετάφρασης ισπανικά-ελληνικά, εξάμηνο 2004-5, 2005-6, 2006-7., 2007-08.
- Ευρωπαικό Κέντρο Μετάφρασης, ΕΚΕΜΕΛ, Αθήνα, Σεμινάριο «μεταφορά εμπειρίας» ισπανικά-ελληνικά, χειμώνας 2006.
- Διαλέξεις για ευρωπαϊκά θέματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών.
α) Μεταπτυχιακό σεμινάριο Επικ. Καθηγ. κ. Αργ. Πασσά: «Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί στην ευρωπαϊκή και διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία» – Οκτ΄. 2001.
β) Σεμινάριο Αναπλ. Καθηγητή κ. Γρ. Τσάλτα : « Η Λατινική Αμερική, ιστορία, οικονομία και κοινωνία, αποικιοκρατία, 19ος και 20ος αιώνας». – Ιαν. 2002.
γ) Ομοίως : «Η αναπτυξιακή πολιτική και συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λατινική Αμερική» – Φεβρ. 2002.
δ) Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Αγ. Παρασκευής : «Η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής» – Κύκλος διαλέξεων 21 Μαρτίου – 23 Μαίου 2002.
ε) Κύκλος διαλέξεων. Λαϊκό Πανεπιστήμιο – Εταιρεία Φίλων του Λαού. Φεβρ. 2003.
στ) Ομοίως, εξαμηνιαίο μάθημα «Η λογοτεχνία της Λατ. Αμερικής». Οκτ.2003-Ιαν.2004, Ιστορία και Λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής, εξάμηνο χειμώνας 2005, χειμώνας 2006-7,.χειμώνας 2007-8.

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
- Επισκέπτης Καθηγητής – Πανεπιστήμιο Simon Bolivar – Καράκας – Βενεζουέλα
Σεπτέμβριος 1998 – Δεκέμβριος 2000
Μεταπτυχιακό Τμήμα Πολιτικών Επιστήμων. Μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

- Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Ανωτάτων Διπλωματικών Σπουδών “Pedro Gual”. Υπουργείο Εξωτερικών Βενεζουέλας
Ιανουάριος 1999 – Δεκέμβριος 2000
Μεταπτυχιακά Τμήματα Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Οικονομικών Διαπραγματεύσεων.
Μάθημα για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (ιστορία, θεσμοί, πολιτικές, διεθνείς σχέσεις, αναπτυξιακή πολιτική, προοπτικές) – και για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Συνεργασία .

- Αναπληρωτής Καθηγητής Universidad Autonoma Metropolitana (Πόλη του Μεξικού) Unidad Iztapalapa.
Ιανουάριος 1982- Μάρτιος 1987. Έδρα πλήρους απασχόλησης με διαγωνισμό.
Τμήμα Οικονομικών – Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων, ειδικότητα Διαχείρισης Δημοσίων Επιχειρήσεων
Υπεύθυνος σεμιναρίου έρευνας
Έρευνα για την εθνική εταιρεία πετρελαίου “Petroleos Mexicanos” σαν συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης.

- Καθηγητής στο Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM – Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μεξικού)
Σεπτέμβριος 1981 – Σεπτέμβριος 1985
Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Τμήμα, Ειδίκευση Κοινωνιολογίας
Υπεύθυνος σεμιναρίου έρευνας

- Ακόλουθος Τύπου και Πολιτισμού. Ελληνική Πρεσβεία στο Μεξικό. Γραφείο Τύπου (αρμοδιότητα : Μεξικό και Κεντρική Αμερική)
Φεβρουάριος 1984 - Φεβρουάριος 1985

- Ακόλουθος Τύπου, Πολιτικός και Οικονομικός αναλυτής
Πρεσβεία Μεξικού στην Αθήνα
Απρίλιος – Ιούλιος 1981

- Διοικητικός υπάλληλος Centre d’ Etudes Sociologiques
Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS – Paris
Σεπτέμβριος 1977 – Μαϊος 1980

- Διάφορες λογοτεχνικές μεταφράσεις Ισπανικά – Ελληνικά
- Συντάκτης εγκυκλοπαιδειών και Ιστορικών λεξικών
- Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια Κοινωνιολογίας με ανακοινώσεις
- Διαλέξεις σε διάφορα Πανεπιστήμια της Λατινικής Αμερικής, Γαλλίας και
  Ελλάδας
- Ιδιαίτερα : Κύκλος διαλέξεων : “Η λογοτεχνία της Λατινικής Αμερικής”, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου “Ο Παλαμήδης”, 10-11 Νοεμβρίου 2001.
- Διάλεξη στο Ιnstituto Cervantes της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα : «Δυο Μεξικανοί ποιητές – Οκτάβιο Πας (Βραβείο Νόμπελ 1990) και Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο», 27 Οκτ. 2001.
- Κύκλος διαλέξεων για τα 70 χρόνια από τον θάνατο του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, Αθήνα Σεπ-Οκτ 2006, συνδιοργάνωση Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας - Εταιρεία Ελλήνων Ισπανιστών. Ομοίως, διαλέξεις με το ίδιο θέμα στη Βέροια, Σ έρρες, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Δράμα.. (Ετ. Ελλ. Ισπανιστών)
- Κύκλος διαλέξεων Λογοτεχνικά Ταξίδια στη Λατινική Αμερική, κλαμπ Παλένκε, Αθήνα Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006. Διαλέξεις για τους ποιητές Χ.Ε. Πατσέκο και Ραφαέλ Καδένας
- Ποιητικές βραδιές, με λατινοαμερικάνικη ποίηση, Αθήνα, Σέρρες, Κομοτηνή, Δράμα..
- Συμπόσιο «Γιώργος Β. Μακρής 1923 – 1968, Πρωτοπόρος» , Αθήνα – Ναύπλιο, 8-9 Νοεμβρίου 2002. Οργανωτής.
- Ινστιτούτο Ισπανικών Σπουδών Abanico, Κολοκοτρώνη 12, Αθήνα. Σεμινάριο «La literatura de America Latina» (στα ισπανικά) – 15 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2002.
- Στο ίδιο, Σεμινάριο Αριλστουργήματα του Λατινοαμερικανικού σνεμά, Προβολές-συζήτηση , Φεβρ. 2008 .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
- “Pétrole et capitalisme. Nationalisation pétrolière et développement capitaliste au Mexique, 1938-1978”. Thèse, Université de Paris-X, 1985, 514 p.
- “Le droit des peuples a disposer de leurs ressources naturelles en Amerique Latine”, mémoire, Universite de Paris-II – Institut des Hautes Etudes Internationales, 1975, 89 p.
- “Pouvoir politique et classe dominante dans le Mexique contemporain, 1940-1973”, mémoire, Université de Paris-III – IHEAL, 1974, 198 p.
- “Que es – y para que sirve - una nacionalizacion?” in Iztapalapa No 9, Mexico, Julio-diciembre 1983, pp.208-224.
- “Algunos aspectos de la organizacion cientifica del trabajo (taylorismo)” in ROUVALIS, et. al.: HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO, Vol.I, Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico, 1985, pp. 181-187.
- “Reforma administrativa y empresas publicas en Mexico”. Universidad Autonoma Metropolitana, Mexico, 1981, 23 p.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
«Ο λόγος του μουγκού», (διηγήματα), Χούλιο Ραμόν Ριμπέυρο, Κέδρος, Αθήνα 1981.
Νέοι Πεζογράφοι της Λατινικής Αμερικής, (διηγήματα - ανθολογία), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994.
«Μάχες στην έρημο», (νουβέλα) Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1994.
Ένας κόσμος για τον Τζούλιους (μυθιστόρημα) Αλφρέντο Μπράις Ετσενίκε, Scripta, Αθήνα 2005, 560 σελ.
-Χούάν Πέρες Χολότε. Η ζωή ενός ινδιάνου Τσότσιλ στο Τσιάπας, Μεξικό .Ρικάρδο Πόσας. Ανθρωπολογικό αφήγημα.. Υπο έκδοση, Εκδ. PRINTA
- Το μαύρο πρόβατο (μύθοι) Αουγούστο Μοντερόσο, υπό έκδοση, Εκ. Ηριδανός
- Έσχατη προδοσία (ανθολογία ποίησης 1958-2000) Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο, υπό έκδοση Εκ. Ηριδανός.
-Ποιήματα του Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο και Οκτάβιο Πας, Περιοδικό Μετάφραση 02, Ιανουάριος 2003.
Άλλες Λογοτεχνικές Μεταφράσεις (Ισπανικά – Ελληνικά) έχουν δημοσιευθεί σε Λογοτεχνικά Περιοδικά: Το Δέντρο, Η Λέξη, Μανδραγόρας, Παρατηρητής, Γράμματα & Τέχνες, κ.α.

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Γ. Ρούβαλη : «Επιστροφή στ’ Ανάπλι και άλλα ποιήματα», Γαβριηλίδης, Αθήνα 2002.
«Τα ταξίδια του Οδυσσέα», Ποίηση, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2003.
«Archipiélago de sirenas» (στα ισπανικά – Ποίηση- υπό έκδοση)
«Ναύπλιον, Σπηλιάδου 1», (αφήγημα). Αναμνήσεις από την δεκαετία του ’50 και ’60 και πλήρης κοινωνιολογία της πόλης, 352 σελ. , Εκδ. Ναύδετο, Να’υπλιο, 2008.
Στ’ Ανάπλι (διηγήματα), Γαβρηιλίδης Αθήνα, 2005.
- Αναζητώντας τη Σαλώμη, διηγήματα, υπό έκδοση, Εκ. Τόπος
- «Οι πέτρες και οι ΄΄ανθρωποι. Μικροιστορία του Ναυπλίου, 200 σελ., (υπό έκδοση)

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
Άρθρα Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικής Συγκυρίας έχουν δημοσιευθεί κατά
καιρούς στο ΑΝΤΙ και το Ποντίκι.
Σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού «Vision Latinoamericana” του συλλόγου Λατινοαμερικάνων στην Ελλάδα ASCLAYE, 2006., 2007., 2008.
- Συντονιστής έκδοσης του περιοδικού τόμου του Δήμου Ναυπλέων «Ναυπλιακά Ανάλεκτα», από το 2003. Τόμος V 2004, 750 σελ. – τόμος VI 2007 ), 525 σελ.
- Ημερολόγιο Δήμου Ναυπλιέων 2008 «Παλιά αρχοντικά του Ναυπλίου.
- Διάφορα διηγήματα σε ποκίλα λογοτεχνικά περιοδικά.’
- Μέλος της συντακτικής επιτροπής του λογοτεχνικού περιοδικού «Μανδραγόρας», 2003-2005.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Ανώτερο παράσημο Orden del Libertador – Βενεζουέλα
Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Ελλήνων Ισπανιστών, Μάιος 2005- σήμερα..
Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας «Φίλοι του Γιώργου Μακρή, 1923-1986»

ΓΛΩΣΣΕΣ
Ελληνικά (μητρική γλώσσα)
Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά (άριστα)
Πορτογαλικά και Ιταλικά (πολύ καλά)

De nuevo a Junta Directiva […]